จดโดเมนลดพิเศษเมื่อจดคู่กับโฮสติ้งทุกแพ็คเกจ

คุณเป็นเจ้าของโดเมน 100% วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

.com

199 บ. ปกติ 340บ.

.net

199บ. ปกติ 340บ.

.org

199บ. ปกติ 340บ.

.biz

199บ. ปกติ 340บ.

.info

199บ. ปกติ 340บ.

.us

199บ. ปกติ 340บ.

รายละเอียดโดเมนที่ให้บริการ

จดโดเมนภายในประเทศ (โดเมนที่ลงท้ายด้วย .th) / จดโดเมนโดเมนต่างประเทศ

.com

340บ. 450บ.

นามสกุลเว็บไซต์ใช้เกี่ยวกับการค้า

สั่งซื้อ

.net

340บ. 450บ.

นามสกุลเว็บไซต์ใช้เกี่ยวกับเครือข่าย

สั่งซื้อ

.org

340บ. 450บ.

ใช้เกี่ยวกับองค์กรไม่หวังผลกำไร

สั่งซื้อ

.biz

340บ. 450บ.

นามสกุลเว็บไซต์ใช้เกี่ยวกับธุรกิจ

สั่งซื้อ

.edu

340บ. 450บ.

นามสกุลเว็บไซต์ใช้เกี่ยวกับการศึกษา

สั่งซื้อ

.info

340บ. 450บ.

นามสกุลเว็บไซต์ใช้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ

สั่งซื้อ

.us

340บ. 450บ.

นามสกุลเว็บไซต์ใช้กับเว็บที่อยู่สหรัฐอเมริกา

สั่งซื้อ

.co.th

1,000บ. 1500บ.

บริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

สั่งซื้อ

.in.th

1,000บ. 1500บ.

บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สั่งซื้อ

.go.th

1,000บ. 1500บ.

องค์กรภาครัฐ เช่น อบต.

สั่งซื้อ

.ac.th

1,000บ. 1500บ.

โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

สั่งซื้อ

.or.th

1,000บ. 1500บ.

องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

สั่งซื้อ
โดเมน หรือ เว็บไซต์ เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@LINE