อัพเดตราคาโดเมน ต่างประเทศ

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมน ระยะเวลา
.com 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.in 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.org 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.biz 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.edu 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.co 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.info 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.co.in 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.us 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.me 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.net 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี
.co.uk 340 บาท 340 บาท 340 บาท 1ปี

ราคาจดโดเมนภายในประเทศไทย

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมน ระยะเวลา
.co.th 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1ปี
.in.th 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1ปี
.or.th 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1ปี
.in.th 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1ปี
.go.th 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1ปี
.ac.th 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1ปี

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@LINE