อัพเดตราคาโดเมน ต่างประเทศ ที่เราให้บริการ ,มกราคม 2020 [

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมน ระยะเวลา
.com 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.in 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.org 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.biz 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.edu 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.co 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.info 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.co.in 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.us 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.me 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.net 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี
.co.uk 240 บาท 240 บาท 240 บาท 1ปี

ราคาจดโดเมนภายในประเทศไทย ,มกราคม 2020

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมน ระยะเวลา
.co.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท 1ปี
.in.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท 1ปี
.or.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท 1ปี
.in.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท 1ปี
.go.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท 1ปี
.ac.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท 1ปี

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@LINE