จดโดเมน

อีเมล์เพื่อธุรกิจ

"อีเมล์ โฮสติ้ง" คืออะไรเราจะอธิบายเพื่อให้ เข้าใจง่ายๆ โดยยกตัวอย่างดังนี้ หลายๆ คนที่ใช้ฟรี Email เช่น Hotmail, Gmail ผมยกตัวอย่างลูกค้าใช้อีเมล์ฟรีของ Hotmal เช่น abc@hotmail.com เคยสงสัยไหมว่าอีเมล์ของเราทุกฉบับถูกเก็บไว้ไหน คำตอบก็คือ Server ของ Hotmail แต่ในทางกลับกันในบางองค์กรหรือบริษัทต้องการใช้อีเมล์ที่ลงท้าย @ เป็นชื่อโดเมนหรือชื่อบริษัทตัวเองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสะดวกในการจัดการแล้ว คุณจะเอาข้อมูลอีเมล์หรือระบบอีเมล์ไปเก็บไว้ที่โฮสต้ิงที่ให้บริการฟรี หรือเก็บไว้ที่เครื่องส่วนตัวของคุณ คำตอบก็คือเก็บไว้ใน Email Hosting นั่นเองครับ อีเมล์โฮสติ้ง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเสถียรภาพในการทำธุรกิจ...ที่ต้องใช้งานอีเมล์ติดต่อกับลูกค้าเป็นหลัก

บริการที่รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้มาตรฐาน

ตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอ

สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกๆวัน

แพ็คเกจที่ให้บริการ

รายละเอียด E-mail S E-mail M E-mail L
พื้นที่อีเมล์รวม 50GB 80GB 150GB
จำนวนอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน 1500 ฉบับ 2500 ฉบับ ไม่จำกัด
จำนวนบัญชีอีเมล์ที่สร้างได้ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ปฏิทิน
มีระบบบริหารจัดการงานด้วย Task list
ระะบบป้องกันแสปม
ระะบบป้องกันไวรัส
ระบบสำรองข้อมูล
เช็คเมล์ผ่านมือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์
ฟรีโดเมน มูลค่า 340บ.
ฟรีพื้นที่ โฮสติ้ง 20Gb มูลค่า 699บ.
ราคา 7,200บ./ปีปกติ 9,000./ปี 9,600./ปีปกติ 12,000./ปี 20,000บ./ปีปกติ 25,000./ปี
ขับเคลื่อนระบบอีเมล์โฮสติ้งด้วย Zimbra Mail Engine
แตกต่างกันที่ Feature การใช้งาน อีเมล์ที่แถมมากับโฮติ้งทัวไปนั้น จะสามารถใช้งานได้เพียงFeature มาตรฐาน เช่น รับ/ส่ง อีเมล์ แนบไฟล์ ฯ ซึ่งต่างกับอีเมล์เพื่อธุริกจซึ่งใช้ระบบ Zimbra Mail Engine ที่มี Feature การใช้งานที่มากกว่า เช่น Task List , ปฏิทินนัดหมาย , IP ส่วนตัว , มีความเสถียรภาพสูงและน่าเชื่อถือสูง เป็นต้น

admin@bizqsoft.com

098-253-1845

จดโดเมน

@LINE