ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อโดเมนของคุณก่อนทำรายการ


ขั้นตอนที่ 2 เลือกบริการจดโดเมนที่ต้องการ


จดโดเมน .com

340บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .net

340บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .org

340บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .info

340บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .biz

340บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .us

340บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .me

800บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .shop

800บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .mobi

800บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .pro

800บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .co.th

1,000บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .ac.th

1,000บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .or.th

1,000บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .in.th

1,000บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

จดโดเมน .go.th

1,000บ.

ระยะเวลา 1 ปี

สั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 3 เลือกบริการโฮสติ้ง (กรณีจดโดเมนอย่างเดียวไม่ต้องเลือกบริการนี้)


เช่าโฮส Plan 1

699บ.

ราคา  / 1 ปี

พื้นที่ใช้งาน 20GB / ข้อมูลเข้าออก 20GB
ใช้ได้ 1 เว็บไซต์ / 1 ฐานข้อมูล

สั่งซื้อ

เช่าโฮส Plan 2

799บ.

ราคา  / 1 ปี

พื้นที่ใช้งาน 40GB / ข้อมูลเข้าออก 40GB
ใช้ได้ 1 เว็บไซต์ / 1 ฐานข้อมูล

สั่งซื้อ

เช่าโฮส Plan 3

899บ.

ราคา  / 1 ปี

พื้นที่ใช้งาน 60GB / ข้อมูลเข้าออก 60GB
ใช้ได้ 1 เว็บไซต์ / 1 ฐานข้อมูล

สั่งซื้อ

เช่าโฮส Plan 4

999บ.

ราคา  / 1 ปี

พื้นที่ใช้งาน 100GB / ข้อมูลเข้าออก 100GB
ใช้ได้ 3 เว็บไซต์ / 3 ฐานข้อมูล

สั่งซื้อ

Moodle/เดือน

599บ.

ราคา  / 1 เดือน

CPU 4 /RAM 8G (ปรับขึ้นตามการใช้งาน)
ฟรีติดตั้ง moodle 

สั่งซื้อ

คลาวด์โฮส/เดือน

599บ.

ราคา  / 1 เดือน

CPU 4 /RAM 8G (ปรับขึ้นตามการใช้งาน)
ใช้ได้ 10 เว็บไซต์ / 10 ฐานข้อมูล

สั่งซื้อ

คลาวด์โฮส/ปี

5,000บ.

ราคา  / 1 ปี

CPU 4 /RAM 8G (ปรับขึ้นตามการใช้งาน)
ใช้ได้ 10 เว็บไซต์ / 10 ฐานข้อมูล

สั่งซื้อ

Moodle/ปี

5,000บ.

ราคา  / 1 ปี

CPU 4 /RAM 8G (ปรับขึ้นตามการใช้งาน)
ฟรีติดตั้ง moodle

สั่งซื้อ

บริการเสริม เว็บไซต์เพื่อธุรกิจ


Web Plan 1

2,500บ.

ออกแบบเว็บไซต์ 1 หน้า


สั่งซื้อ

Web Plan 2

5,500บ.

ออกแบบเว็บไซต์ 5-10 หน้า


สั่งซื้อ

Web Plan 3

9,500บ.

ออกแบบเว็บไซต์ 10-15 หน้า
ฟรีโดเมน มูลค่า 340บ.
ฟรีพื้นที่ โฮสติ้ง 20Gb มูลค่า 699บ.

สั่งซื้อ

บริการเสริม ร้านค้าออนไลน์


บริการเสริม อีเมลเพื่อธุรกิจ


E-Mail S / เดือน

750บ.

ราคา/ 1 เดือน


พื้นที่อีเมล์รวม 50Gb
จำนวนอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน 1500 ฉบับ
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีอีเมล์

สั่งซื้อ

E-mail M / เดือน

1,000บ.

ราคา/ 1 เดือน


พื้นที่อีเมล์รวม 80Gb
จำนวนอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน 2500 ฉบับ
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีอีเมล์

สั่งซื้อ

E-Mail-L / เดือน

1,999บ.

ราคา/ 1 เดือน

โปรโมชั่น ลด 20%
พื้นที่อีเมล์รวม 300Gb
ไม่จำกัดอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีอีเมล์

สั่งซื้อ

GW PLAN 1

8,690บ.

ราคาต่อ 1 ปี

ใช้ได้ 3 ผู้ใช้งาน

สั่งซื้อ

E-Mail S / ปี

7,800บ. 9,000บ.

ราคา/ 1ปี

โปรโมชั่น ลด 20%
พื้นที่อีเมล์รวม 50Gb
จำนวนอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน 1500 ฉบับ
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีอีเมล์

สั่งซื้อ

E-mail M / ปี

9,600บ. 12,000บ.

ราคา/ 1ปี

โปรโมชั่น ลด 20%
พื้นที่อีเมล์รวม 80Gb
จำนวนอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน 2500 ฉบับ
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีอีเมล์

สั่งซื้อ

GW PLAN 2

14,490บ.

ราคาต่อ 1 ปี

ใช้ได้ 5 ผู้ใช้งาน

สั่งซื้อ

E-mail L / ปี

20,000บ. 25,000บ.

ราคา/ 1ปี

โปรโมชั่น ลด 20%
พื้นที่อีเมล์รวม 300Gb
ไม่จำกัดอีเมล์ที่รับส่งต่อวัน
ไม่จำกัดจำนวนบัญชีอีเมล์

สั่งซื้อ

GW PLAN 3

28,890บ.

ราคาต่อ 1 ปี

ใช้ได้ 10 ผู้ใช้งาน

สั่งซื้อ

บริการเสริม SSL CertificationDigicert SSL PLAN 1

10,000บ.

Digicert Secure Site

Domain + Business Validtion

Warranty $1.5 Million

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Digicert SSL PLAN 2

23,000บ.

Digicert Secure Site Pro

Domain + Business Validtion

Warranty $1.75 Million

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Digicert SSL PLAN 3

23,000บ.

Digicert Secure Site with EV

Extended Validation

Warranty $1.5 Million

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Digicert SSL PLAN 4

50,000บ.

Digicert Secure Site Wildcard

Domain + Business Validtion

Warranty $1.5 Million

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Geotrust SSL PLAN 1

1,999บ.

Geotrust QuickSSL Premium

Domain Validation

Warranty $500K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Geotrust SSL PLAN 2

6,999บ.

Geotrust QuickSSL Premium Wildcard

Domain Validation

Warranty $500K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Geotrust SSL PLAN 3

2,999บ.

Geotrust True BusinessID

Domain + Business Validtion

Warranty $1.25 Million

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Geotrust SSL PLAN 4

12,999บ.

Geotrust True BusinessID Wildcard

Domain + Business Validtion

Warranty $1.25 Million

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

RapidSSL SSL PLAN 1

999บ.

RapidSSL

Domain Validation

Warranty $10K

Site Seal Static

สั่งซื้อ

RapidSSL SSL PLAN 2

3,699บ.

RapidSSL Wildcard

Domain Validation

Warranty $10K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Sectigo SSL PLAN 1

999บ.

Sectigo SSL

Domain Validation

Warranty $250K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Sectigo SSL PLAN 2

4,699บ.

Sectigo Multi-Domain SSL

Domain Validation

Warranty $250K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Sectigo SSL PLAN 3

4,699บ.

Sectigo SSL Wildcard

Domain Validation

Warranty $250K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ

Sectigo SSL PLAN 4

3,999บ.

Sectigo Premium SSL

Domain + Business Validtion

Warranty $250K

Site Seal Dynamic

สั่งซื้อ
รายการสั่งซื้อของคุณ

โดเมนที่ขอรับบริการ

รายการสั่งซื้อ

ราคารวม
0 THB
ส่วนลด
0 THB
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
0 THB
ราคารวมทั้งสิ้น
0 THB
แนะนำการสั่งซื้อ
  • 1) ตรวจสอบสถานะโดเมน (ขันตอนที่ 1)
  • 2) เลือกบริการโดเมน (ขั้นตอนที่ 2)
  • 3) เลือกบริการโฮสติ้ง (ขั้นตอนที่ 3)
  • 4) คลิ๊กปุ่ม "ต่อไป" ด้านล่าง"
  • * บริการเสริม สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • สอบถามข้อมูล
    เจ้าหน้าที่ : 098-253-1845 (24ชม.)

    เข้าสู่ระบบ

    การชำระเงิน

    ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ Hosting กับ BizQsoft หลังจากที่ทีมงานได้รับข้อมูลแจ้งชำระเงินของท่านแล้ว จะแจ้ง Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบไปยังอีเมล์ของท่านภายใน 1 ชั่วโมง

    บัญชีธนาคาร

     ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
    @line ไทยพาณิชย์
    ออมทรัพย์ 088-221-534-2 นายสุริยัน ศรีมาตย์
    @line กรุงเทพ ออมทรัพย์ 177-068-394-2 นายสุริยัน ศรีมาตย์
    @line กรุงศรี ออมทรัพย์
    284-125-071-6 นายสุริยัน ศรีมาตย์
    @line กสิกรไทย ออมทรัพย์
    018-342984-5 นส.วรรณวิภา คุณแผน

    แจ้งชำระช่องทาง @line สะดวกรวดเร็ว

    @line

    ติดต่อแจ้งชำระค่าบริการ

    ฝายขาย

    ติดต่อ Tel : 098-253-1845 Email : admin@bizqsoft.com

    admin@bizqsoft.com

    098-253-1845

    จดโดเมน

    @bizqsoft